...občas je člověk věcí jež roní slzy, věcí ukazující slabost...

Zvonec a konec

1. září 2012 v 17:18 | psyDarkAngel |  Mé mozkové průjmy
Zdravím, to jsem zase já. Já vím, v poslední době to tu hodně dost stálo, a já si vám musím opět postěžovat.
Hlavně proto, že věci posledně napsané, už dávno nejsou pravda.

Takže:
Pamatujete, jak jsem naposledy psala o tom klukovi, co se mi tak strašně líbil na brigádě (mám pocit, že se mě letost upřímně bál :D)? Rok se s rokem sešel a právě včera to byl přesně rok, co jsem udělala tu lehkovážnost.
A co se za ten rok změnilo?
Asi začnu od začátku. Tedy, vydrželo nám to asi měsíc. Já mezitím byla s kamarádem v Paříži, když jsem se vrátila, ještě jednou jsme se sešli (už nikdy ne na poli při západu slunce!), tak mě nechal. Byla jsem zlomená, zničená a plná bolesti.
Potřebovala jsem se nějak vyčerpat, takže jsem jela ke kamarádovi na pivo. On mi začal nakecávat, že ho podvádí přítelkyně a mně ho bylo líto. Byla jsem opilá, osamělá, se zlomeným srdcem a plná hněvu, že mýho nejlepšího kamaráda ze školky (kterého jsem neviděla přes 8 let) podvádí jeho holka. Pod vlivem lži, piva a osamění, jsem s ním skončila v posteli. Pěkné, já vím. Stále se stydím. Abych nevypadala jako až tak úplně "free", tak jsem mu před samotným aktem vysvětlila, že s ním nebudu spát, pokud to bude jen úlet. A ouha, osudová chyba je tu.
Což o to, ten měsíc jsme to spolu vydrželi. A víte co? V životě už se od nikoho nenechám tolik ponižovat, ubližovat a ničit jako od něj. Krom toho, že je to notorický alkoholik, je to debil, děvkař a čuromrd první třřídy. Moc se vám omlouvám, takto sprostě hovořím pouze v nejnutnějších případech. A ten je zrovna tu.

Své "přítelkyni" (i přes ten měsíc) to nikdy neřekl (jakože se mnou ten měsíc spal), mne stále považuje za primitivního tvora, a má stoprocentní abscenci svědomí. Kluk, co nemá ani maturitu, ale neustále se nad vás povyšuje, kdovíjak není inteligentní (přestože dosud nechápe shodu přísudku s podmětem - jenom na vyjmenovaný slova to, chlapče, neuhraješ), jenom chlastá, lže, podvádí, manipuluje, a tak všeobecně vypadá jako sociál, přece nemůže být lepší než ten největší chudák v České republice. Chudák stále nechápe, že kamarádka s ním být opravdu už nechci. A vtipná dohra této komedie a hořký počátek mé totální nenávisti dovršil tím, že mi napsal trapný dopis na rozloučenou, kde napsal, že mám smutný život a jsem královna království Smutku a bolesti.
Moc romantické, nicméně na to mu kašle Bílý Tesák. Vtipné je, že můj život je možná protknut smutnými vzpomínkami, ale aspoň nějakými, přitom on si nepamatuje ani co bylo ten večer, než začal chlastat. Tak kdo z nás dvou má smutný život? Já, která si možná prošla smutnými zkušenostmi, ale stále hledí na život s okouzlením dítěte, nebo on, který podvádí holku co ho miluje, chlastá, a párkrát byl vyhozen z domu? ;) Use your mind, boy!
Krom toho, že jsem se totálně znemožnila sama před sebou (u něj je mi fuk co si myslí), jsem přišla na to, že být s někým z lítosti ("Já ti ty zprávy klidně ukážu, fakt mě podvádí!") a naivní víry v dávné přátelství je naprostá kravina, takže doufááááááááááááám, že už nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy podobnou blbost neprovedu. Nestojí to za to.
Ale abych nebyla moc negativní a neobtěžovala tady všechny "strašně smutným životem" (protkaným sladkým cynismem), prozradím vám i ty pozitiva. Krom toho, že jsem získala dost drahou zkušenost (kluk, co se rozbrečí po tom, co jste mu řekli, že ho milujete, možná zase až tak sladký není), zbavila jsem se své nenávisti k tomu předešlému klukovi (občas se prostě najde ještě větší kretén), seznámila jsem se s Náckem (divnej kluk, ale je príma) a potakala jsem svého nynějšího přítele, se kterým jsem už skoro 10 měsíců. :)
P.S. Bez CD The Unforgiving od Within Temptation bych se přes to všechno asi jen tak nepřenesla.
(Shot In The Dark - Výstřel Ve Tmě):
In the blink of an eye (V mrknutí oka)
I can see through your eyes (Vidím tvýma očima)
As I'm lying awake (Jak ležím probuzená)
I'm still hearing the cries (Stále slyším ty pláče)
And it hurts, hurts me so bad (A to bolí, hrozně mě to bolí)
And I'm wondering why I still fight in this life (A divím se, proč stále bojuju v tomhle životě)
Cause I've lost all my faith (Protože jsem ztratila svou víru)
In this damned bitter strife (V tomhle zatraceném hořkém sporu)
And it's sad (A to je smutný)
It's so damn sad (To je zatraceně smutný)

(In The Middle Of The Dark - Uprostřed Noci):
I've been walking this road of desire (Procházela jsem tuhle cestu touhy)
I've been begging for blood on the wall (Toužila jsem po krvi po stěnách)
I don't care if I'm playing with fire (Je mi fuk, jestli si hraju s ohněm)
I'm aware that I'm frozen inside (Bojím se, že jsem uvnitř zamrzla)
I have known all along (Věděla jsem všechno to kolem)
So much more going on, no denying (Tolik toho víc pokračuje, žádné popírání)
But I know I'm not standing alone (Ale vím, nejsem v tom sama)
No more tears no, 'cause nothing else matters (Už žádné slzy, protože na ničem jiném nesejde)
I've been closing my eyes for too long (Až příliš dloho jsem zavírala oči)
Only vengeance will make me feel better (Jenom díky pomstě se budu cítit líp)
There's no rest till I know that it's done (Nebude odpočinku, dokud nebudu vědět, že je po všem)
You've been playing with my mind through my wishes (Hrál sis s mnou myslí skrze má přání)
You can feel that we're haunting the truth (Cítíš, honíme pravdu)
Don't know why, can't hold on, always losing control (Nevím proč, neudržím to, vždycky ztrácím kontrolu)

(Faster - Rychleji):
I can feel that you mesmerize my heart (Cítím, že jsi zhypnotizoval mé srdce)
I feel so free, I'm alive, I'm breaking out (Cítím se tak volná, jsem živá, unikám)
Won't give in, 'cause I'm proud of all my scars (Nevzdám se, protože jsem hrdá na všechny jizvy)
And I can see I've been wasting too much time (A jak vidím, ztratila jsem až příliš času)
I go faster, faster, faster, faster, faster, faster, faster. (Jdu rychleji, rychleji, rychleji, rychleji, rychleji, rychleji, rychleji)
I can't live in a fairytale of lies (Nemůžu žít v pohádce ze lži)
And I can't hide from the feeling 'cause it's right (A nemůžu se schovat před tím pocitem, protože je správný)
And I go faster, faster, faster, and faster for life (Jdu rychleji, rychleji, rychleji a rychleji pro život)
I can't live in a fairytale of lies (Nemůžu žít v pohádce ze lží)

(Fire And Ice - Oheň a Led):
Every word you're saying is a lie (Každé slovo, co říkáš, je lež)
Run away my dear (Uteč drahoušku)
But every sign will say your heart is deaf (Ale každé znamení mi řekne, že tvé srdce je hluché)
Bury all the memories (Pohřbi všechny ty vzpomínky)
Cover them with dirt (Pošpiň je)
Where's the love we once had (Kde je ta láska, co jsme kdysi měli?)
Our destiny's unsure (Náš osud je nejistý)
Why can't you see what we had (Proč nevidíš, co jsme měli?)
Let the fire burn the ice (Nech oheň spálit led)
Where's the love we once had (Kde je ta láska, co jsme kdysi měli?)
Is it all a lie (Je to všechno jen lež?)

(Lost - Ztracená):
She's lost in the darkness fading away (Je ztracená v temnotě, mizí pryč)
I'm still around here screaming her name (Já jsem pořád tady, křičím její jméno)
She's haunting my dreamworld trying to survive (Pronásleduje můj svět snů, snaží se přežít)
My heart is frozen I'm losing my mind (Mé srdce je chladné, začínám šílet)
Help me I'm buried alive! (Pomoz mi, jsem pohřbená zaživa!)
Buried alive!(Pohřbená zaživa)

(Murder - Vražda):
I'm about to haunt you down through (Hodlám te pronásledovat dolů skrz)
The big black hole right behind you (Tu velkou černou díru přímo za tebou)
And I'm about to cut your wings away (A hodlám ti odříznout křídla)

(A Demon's Fate - Démoní Úděl):
You'll burn this time (Tentokrát shoříš)
Seeing the violence it's speeding my mind (Vidět to násilí zrzchluje mou mysl)
No one is saving you (Nikdo tě nezachrání)
How can you find a heaven in this hell (Jak můžeš nacházet nebe v tomhle pekle?)
Leave it behind hearing your silence, (Nechám to za sebou, slyšet tvé ticho)
It screams our goodbye (Křičí naše sbohem)
Cannot believe it's an eye for an eye (nemůžu uvěřit, je to z očí do očí)
Let us go to waste (Nechals nás promarnit)
Angels have faith (Andělé mají víru)
I don't want to be a part of his sin (Nechci být součástí jeho hříchu)
I don't want to get lost in his world (Nechci se ztratit v jeho světě)
I'm not playing this game (Nehraju tuhle hru)
When the shadows remain (Když stíny zůstávají)
In the light of day (Ve světle dne)
On the wings of darkness he'll retaliate (Na křídlech temnoty se bude mstít)
He'll be fallen from grace (Upadne v nemilost)
Until the end of all his day (Až do konce svých dní)
From the ashes and hate (Z popela a nenávisti)
It's a cruel demon's fate (To je krutý úděl démona)
On the wings of darkness he's returned to stay (Na křídlech temnoty se vrátil, aby zůstal)
There will be no escape (Nebude úniku)
Cause he's fallen far from grace (Protože dávno upadl v nemilost)
What have you done (Co jsi to udělal?)
Is this what you wanted (Je to, cos chtěl?)
What have you become (Čím ses to stal?)
Your soul's now forsaken (Tvá duše je nyní osamělá)
You're walking alone (Jdeš sám)
From heaven into hell (Z nebe do pekla)
Now you know (Teď víš)
Your way in this madness (Tvá cesta v šílenství)
Your powers have grown (Tvé síly vyrostly)
Your chains have been broken (Tvé řetězy byly zničeny)
You suffered so long (Trpěl jsi příliš dlouho)
You will never change (Nikdy se nezměníš)

(Stairways To The Skies - Schody do Nebes):
I dream of a stairway to the skies (Sním o schodech do nebes)
My angel is coming down from heaven to take me (Můj anděl schází z nebe dolů, aby mě vzal)
I reach out but then you fade away (Vyrážím, ale pak zmizíš)
Wherever you call for me (Kdykoli pro mě zavoláš)
Know that I'm only one step behind Věz, že jsem pouze jediný krok za tebou)


Ale nyní k přítomnosti. Jak už jsem zmínila, svého nynějšího přítele jsem potkala u svého bývalého. (Při tomto oslovení dost často váhám, zda pojmenování "vztah" je pro tu komedii dostatečně vystihující, ale většinou mi při tom docházejí nápady na vytváření nových slov a pojmenování, takže to nechme takto.)
Bývalý měl dva kamarády (teda, on jich má víc, ale víte, jak to myslím), jeden měl velké auto, byl to Slovák (poloviční), dělal ze sebe strašně chytrýho, byl ještě panic (možná ještě lol) a tak uháněl každou sukni (kamarádku si třeba smazal z přátel, protože mu neukázala zadek, a pak jí nařkl, že vede pouze virtuální život). Ten druhý byl jiný. Takový zajímavý v obličeji, žádný fešák, ale ošklivý fakt nebyl. A byl hodný. Byl vtipný. A snažil se mě rozveselit, když se mě bývalý štítil dotknout (ano, slyšíte správně - pardon, čtete správně).
Takže když bývalý dal Slovákovi echo, že jsem volná, začal mi psát. Druhý den mi začal psát ten druhý kamarád (nynější přítel), protože, jak jsem později zjistila, ten Slovák byl na "ty hezčí" (což je dost vtipný, když já bych si o něj neopřela ani šlapací autíčko - buďme upřímní). No, s tím druhým kamarádem, říkejme mu třeba pan O, jsem začala chodit ven, užila jsem si s ním moc srandy, a asi po měsíci jsme spolu začali chodit. A všechno bylo v pořádku. Jsem teď šťastná, dokonce spolu chceme mít i jednou rodinu. Co na to říct? Jen to, že ten Slovák je ta samá kategorie jako bývalý (akorát nepije tolik). Lže, pomlouvá, snažil se nás, s panem O, od sebe rozeštvat, panu O dluží značný obnos, který je v nedohlednu, a tak všeobecně je mi už od pohledu tak nechutný, že bych ho zbila, kdyby pořád nejezdil v tý svý zelený plechovce a nebyl o dvě hlavy vyšší a o tři já těžší.
Jinak s tchýní to taky není žádný med, když byl u nás pan O asi dva týdny, jel si jednou domu pro nějaké věci, vzal si salám a sirup, a při příští návštěvě jsme oba se značným zděšením zjistili, že jsou vyměněné zámky. Takže legrace tu je habakuk, to jo. Asi proto spolu chceme začít bydlet co nejdříve. Jenom abyste věděli, zase tak ideální to není. Že není chytrý, a jeho vysněná práce je jezdit traktorem, to by mi ani tolik nevadilo, ale není na něj spolehnutí. Pro mě je nejdůležitější jistota, co se řekne, to prostě platí. Jenže ta jistota zde chybí. Kdo ví, jak to všechno skončí.
Jinak maturita? Nic moc, s odřenýma ušima, zvládla jsem ji za 10, takže takový průměr (kdybych se byla učila, bylo by to daleko, daleko lepší) a na výšku (ikdyž jsem byla přijata do Olomouce), jsem nešla, vyměnila jsem ji za jazykovku, škola nám začíná hned v pondělí, takže se velice těším. Jo, a táta mě na dovolené v Chorvatsku málem poslal do prdele a babička už mě stihla tolikrát rozbrečet, že už to ani nepočítám. (Jestli jsem s panem O z lítosti nebo z lásky., Proč jsem šla na jazykovku a ne na výšku, dopadnu jako strejda., ...)
Jo, a musím se vám s něčím pochlubit. Vzhledem k nedávnému zjištění, že být oblečená do děravých roztrhaných punčoch a celá od hlavy až k patě do černé krajky vám práci a vstřícnost lidí nezajistí, začala jsem se oblékat jako "normální" holka mého věku, slavnostně jsem zhubla, takže je teď ze mě docela kočka. Fákt. :) (teda v porovnání s předchozí já :p). I'm sexy ;) :D


Takže asi tak. Můj život je veselý a plný barev jako vždy, stačí se jen pořádně dívat. Ať žije dětská představivost. Amen.
Jo, a s kamarádkou děláme Versailles Official Czech Street Team, tak nám držte palce, ať to vyjde. Ať vás provází síla. Žijte blaze a prosperujte. ;)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama